Turning Totems kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Turning Totems spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

Turning Totems kazino spēles dati

Ražotājs: Thunderkick

Minimālā likme: 0.10 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 11

RTP: 96.10%

Bonusa spēle: “Thunder reel” papildiespēja, “Guļošie aizstājējsimboli”,  “Bezmaksas griezieni”

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Turning Totems spēles noteikumi

„Turning Totems “ ir piecu ruļļu,11 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •   Divu virzienu izmaksas
 •   “Thunder Reel” papildiespēja
 •   Guļošie aizstājējsimboli
 •   Bezmaksas griezienu bonusa spēleSvarīgi:
 •   Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi un no labās uz kreisopusi.
 •   Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 •   Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Kaizno spēles vispārējie noteikumi

 1. Visas 11 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur,3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

“Thunder Reel” papildiespējas noteikumi.

Turning Totems Thunder Reel Kazino Latvija

 1. Ja uz ruļļa parādās Thunder Snake simbols, rullis tiek aktivizēts.
 2. Viens vai divi vienā griezienā aktivizēti ruļļi piešķir atkārtotu griezienu.Ruļļi – paliek aktivizēti atkārtotā grieziena laikā.
 3. Trīs vai vairāk vienā griezienā aktivizēti ruļļi piešķir Bezmaksas griezienubonusa spēli.

 

Guļošo aizstājējsimbolu noteikumi.

Turning Totems Laying Wilds Kazino Latvija

 

 1. Ja guļošais aizstājējsimbols parādās uz ruļļa, uz kura aktivizēta “Thunder Reel” papildiespēja, tas pārvēršas par aizstājējsimbolu.
 2. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot Thunder Snake simbolu.
 3. Kombinācijai no 5 aizstājējsimboliem ir izmaksa.

 

Bezmaksas Griezienu bonusa spēles noteikumi.

Turning Totems Bezmaksas Griezieni Kazino Latvija

 1. Ja “Thunder Reel” papildiespēja aktivizē trīs vai vairāk ruļļus, tiek uzsākta Bezmaksas griezienu bonusa spēle.
 2. Tiek piešķirti 5 bezmaksas griezieni.
 3. Ruļļi – paliek aktivizēti līdz bonusa spēles beigām.

 

Kazino spēles Turning Totems izmaksu noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 3. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas gan no kreisās uz labo pusi ganno labās uz kreiso pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmāvai piektā ruļļa.
 4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas

Turning Totems Likmes Ikona Kazino Latvija

Parādīsies likmju izvēles ekrāns:

Turning Totems Likmes Kazino Latvija

Izvēlieties spēles likmi. Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Turning Totems Spin Kazino Latvija

Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

Spiediet AUTOPLAY ikonu

Turning Totems Autoplay Kazino Latvija

Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns:

Turning Totems Autoplay Number of Spins Kazino Latvija

Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt. Spiediet uz START AUTO PLAY ikonu:

Turning Totems Autoplay Spins Left Kazino Latvija

 

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām.

Katras kombinācijas laimests Izmaksu Tabulā tiek norādīts eur.

 

Turning Totems izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 •   Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi un no labās uz kreiso pusi.
 •   Vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā vai piektā ruļļa.
 •   Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos (ar spēles likmi 1.00 eur).Mainot spēles likmi, izmaksas izmaksu tabula mainās proporcionāli.

Turning Totems Izmaksu Tabula 1 Kazino Latvija

Turning Totems Izmaksu Tabula 2 Kazino Latvija

 

Kazino spēļu automāta izmaksas līniju apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses. Ja bonusa spēlē izvēlēta abu virzienu izmaksu papildiespēja, izmaksas veidojas arī no labās uz kreiso pusi.
Līnijas, kas redzamas attēlos, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Turning Totems Izmaksas Liniju Apraksts Kazino Latvija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.