Tree of Fortune kazino spēle

[table “7” not found /]

Tree of Fortune spēlēt bez maksas


Saņemt bonusu

Tree of Fortune kazino spēles dati

Ražotājs: iSoftBet

Minimālā likme: 0.25 EUR

Maksimālā likme: 125 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 243

RTP: 96.52%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, Spoles atkārtotie griezieni

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Tree of Fortune kazino spēles noteikumi

Tree of Fortune ir piecu ruļļu, 243 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols
 • Izkaisītie simbols
 • Bezmaksas griezienu bonus spēle
 • Spoles atkārtota grieziena papildfunkcija

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

  • Spēle notiek uz 243 izmaksas līnijā
  • Likmes lielums griezienā ir 25 monētas.
  • Monētas vērtība ir no 0.01 € līdz 5 €.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

Tree of Fortune KazinoLatvija

 • Aistājējsimboli var aizstāt jebkurus simbolus, izņemot izkaisīto simbolu, lai izveidotu laimējušas kombinācijas.

Piezīme. Aistājējsimboli var tikt parādīti tikai uz 2. un 4. spoles.

Izkaisīto simbolu noteikumi

Tree of Fortune Scatter KazinoLatvija

 • Izkaisītie simboli tiek izmaksāti jebkurā vietā uz spolēm atbilstoši izmaksu tabulai.

Bezmaksas griezienu bonus spēles noteikumi

Tree of Fortune Scatter KazinoLatvija

 • Trīs vai vairāk Izkaisītie simboli, kas redzami jebkurā vietā uz spolēm, piešķir arī15 bezmaksas griezienus.
 • Visi laimesti, kas tiek iegūti bezmaksas griezienu laikā, tiks reizināti ar 3.

Spoles atkārtota grieziena papildfunkcijas noteikumi

Tree of Fortune Respins KazinoLatvija

 • Kad parastais grieziens beidzas, varat atkārtoti griezt vienu no piecām spolēm. Lai to izdarītu, tās spoles apakšdaļā, kuru vēlaties griezt atkārtoti, noklikšķiniet uz pogasGRIEZT ATKĀRTOTI vai pieskarieties tai.
 • Atkārtota grieziena maksa (jūsu valūtā) tiek parādīta zem katras spoles un tā ir atkarīga no atkārtota grieziena laikā iespējamajiem laimestiem.

Piezīme. Ja pašreizējā atlikumā nepietiek naudas noteiktas spoles atkārtotam griezienam, šī funkcija attiecīgajai spolei nebūs pieejama.

 • Tiek piešķirtas tikai tās laimējušās kombinācijas, kuras ir saistītas spoli, ko izvēlējāties griezt atkārtoti; ja pēc attiecīgās spoles atkārtota grieziena tiek iegūta tā pati laimējušā kombinācija, un tā ir saistīta ar spoli, ko izvēlējāties griezt atkārtoti, tad šī kombinācija tiek piešķirta.
 1. piemērs Pirmajās trīs spolēs (katrā no tām) tika iegūts simbols 9. Atkārtotā grieziena spoles numurs ir trīs un šajā spolē vēlreiz tiek iegūts simbols 9 — tiekpiešķirta šī laimējušā kombinācija.
 2. piemērs Pirmajās trīs spolēs (katrā no tām) tika iegūts simbols 9 un 10 (tas nozīmē, ka tika iegūtas divas laimējušās kombinācijas — viena simboliem 9 un otra simboliem 10). Atkārtotā grieziena spoles numurs ir četri un šajā spolē tiek iegūtssimbols 10 — tātad tiek iegūta jauna laimējušā kombinācija ar simbolu 10, un šī kombinācija tiek piešķirta. Iepriekšējā kombinācija ar simbolu 9 netiek piešķirta.
 3. piemērs Pirmajās četrās spolēs (katrā no tām) tika iegūts simbols K jeb četru vienādu simbolu laimests. Piektā spole tiek griezta atkārtoti, tomēr simbols K netiekiegūts no jauna — sākotnējais četru vienādu simbolu laimests netiek vēlreiz piešķirts.

Šī funkcija nav pieejama bezmaksas griezienu laikā un pirmā grieziena laikā pēc šiem bezmaksas griezieniem. Ja pēc normāla grieziena tiek mainīta monētas vērtība, šī funkcija vairs nebūs pieejama (līdz spoles tiek grieztas vēlreiz).

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet izvēlni:Tree of Fortune likmes paaugstinasasa KazinoLatvija

Klikšķiniet uz ikonas “GRIEZT” :Tree of Fortune Spin KazinoLatvija

Jūs varat klikšķināt pogu MAKS. LIKME, lai veiktu maksimālo likmi (visas līnijas aktīvas, un maksimālais monētu skaits uz līniju) ar pašreiz atlasīto monētas vērtību un iegrieztu spoli vienu reizi.

Automātiskais vadības režīms

Klikšķiniet izvēlni  Tree of Fortune Autoplay KazinoLatvija, lai atvērtu iestatījumu logu AUTOMĀTISKIE GRIEZIENI, kurā Jūs varat iestatīt šādas opcijas:

Automātisko griezienu skaits:

Tree of Fortune Auto Spin KazinoLatvija

Automātisko griezienu skaits:
klikšķiniet +, lai atlasītu augstāku vērtību, vai klikšķiniet –, lai atlasītu

zemāku vērtību

Apturēt, ja laimests sasniedz:
klikšķiniet +, lai atlasītu augstāku vērtību, vai klikšķiniet –, lai atlasītu

zemāku vērtību; Zaudējuma limits:

klikšķiniet +, lai atlasītu augstāku vērtību, vai klikšķiniet –, lai atlasītu zemāku vērtību;

Klikšķiniet pogu Tree of Fortune Autoplay KazinoLatvija, lai jebkurā brīdī apturētu automātisko griezienufunkciju.

Izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.Izmaksas parādītas ar monētas likmi 0.01€. Palielinot likmi, izmaksas palielinās proporcionāli:

Tree of Fortune Regularas Izmaksas KazinoLatvija

Izkaisīto simbolu Izmaksu Apraksts

Divi vai vairāk izkaisītie simboli jebkur uz ruļļiem piešķir laimestu:

Tree of Fortune Scatter Izmaksas Kazino Latvija

Izmaksas līniju Apraksts.

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz izmaksas līnijām nokreisās puses.
 • Vienādi simboli jebkur uz 3 vai vairāk blakusesošiem ruļļiem veido izmaksu. Pirmajam kombinācijas simbolam jāatrodas uz 1.ruļļa:

Tree of Fortune Izmaksas Linijas Kazino Latvija]

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.