The Rift kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

The Rift spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

The Rift kazino spēles dati

Ražotājs: Thunderkick

Minimālā likme: 0.10 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 17

RTP: 93.30%

Bonusa spēle: “Thunder reel” papildiespēja, “Guļošie aizstājējsimboli”,  “Bezmaksas griezieni”

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

The Rift spēles noteikumi

„The Rift “ ir piecu ruļļu,17 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

Aizstājējsimboli

 •   Rift atkārtotais grieziens
 •   Bezmaksas griezienu bonusa spēle

  Svarīgi:

 •   Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 •   Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 •   Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

Kazino spēles vispārējie noteikumi

 1. Visas 17 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur,

  3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.

 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

The Rift aiztājējsimbolu noteikumi.

The Rift Wild Kazino Latvija

 1. Aizstājējsimboli var parādīties jebkur uz ruļļiem.
 2. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, izņemot Rift simbolu.
 3. Kombinācijai no 5 aizstājējsimboliem ir izmaksa.

Rift atkārtotā grieziena noteikumi.

The Rift Free Spins Kazino Latvija

 1. Divi Rift simboli jebkur uz ruļļiem uzsāk Rift atkārtoto griezienu.
 2. Visi aizstājējsimboli, kas nepiedalās līnijas izmaksās, paliek saslēgti savās pozīcijās atkārtotā grieziena laikā.
 3. Atkārtotā grieziena laikā uz ruļļiem parādās 1-3 papildus aizstājējsimboli.

Bezmaksas Griezienu Bonusa spēles noteikumi.

The Rift Free Spins Kazino Latvija

 • Trīs vai vairāk izkaisītie Rift simboli jebkur uz ekrāna uzsāk Bezmaksas griezienu bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienu skaits (Free spins), atkarībā no Rift simbolu skaita, kas uzsāk bonusa spēli, parādīts attēlā:

The Rift Free Spins Number Kazino Latvija

 • Bezmaksas griezienu laikā visi aizstājējsimboli, kas nepiedalās līnijasizmaksās, paliek pieslēgti savās pozīcijās līdz bezmaksas griezienu bonusa spēles beigām vai līdz kamēr tie piedalās kādas līnijas izmaksas veidošanā:

The Rift Wild in Chains Kazino Latvija

 • Katrs Rift simbols, kas parādās bezmaksas griezienu laikā, palielina Bonusaskaitītāju par vienu līmeni:

The Rift Bezmaksas Griezieni Kazino Latvija

 • Sasniedzot katru trešo Bonusa skaitītāja līmeni:
 1. tiek piešķirti 2 papildus bezmaksas griezienus
 2. atlikušo bezmaksas griezienu laikā uz ruļļiem parādīsies +1 papildus pieslēgtais aizstājējsimbols.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 3. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas

The Rift Monetu izvelne Kazino Latvija

Parādīsies likmju izvēles ekrāns:

The Rift Likmju Izvelne Kazino Latvija

Izvēlieties spēles likmi.

Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Turning Totems Spin Kazino Latvija

Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

Spiediet AUTOPLAY ikonu

Turning Totems Autoplay Kazino Latvija

Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns:

Turning Totems Autoplay Number of Spins Kazino Latvija

Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt. Spiediet uz START AUTO PLAY ikonu:

Turning Totems Autoplay Spins Left Kazino Latvija

Kazino spēļu automāta izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 •   Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 •   Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos (ar spēles likmi 1.00 eur).

  Mainot spēles likmi, izmaksas izmaksu tabula mainās proporcionāli.

The Rift Izmaksu tabula Kazino Latvija

The Rift Wild Pays Kazino Latvija

Kazino spēles izmaksas līniju apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses. Ja bonusa spēlē izvēlēta abu virzienu izmaksu papildiespēja, izmaksas veidojas arī no labās uz kreiso pusi.
Līnijas, kas redzamas attēlos, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

The Rift Izmaksu Liniju Apraksts Kazino Latvija

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.