The Finer Reels of Life kazino spēļu automāts

The Finer Reels of Life spēlēt bez maksas

[table “7” not found /]


Saņemt bonusu

The Finer Reels of Life kazino spēles dati

Ražotājs: Novomatic

Minimālā likme: 0.30 EUR

Maksimālā likme: 7.50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 243

RTP: 96.85%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, Mežonīgas svinības

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

The Finer Reels of Life kazino spēles noteikumi

The Finer Reels of Life ir piecu ruļļu un 5 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • 243 nepārtraukti aktīvas izmaksas līnijas.
 • Izmaksu sasniegumu tabula
 • Aizstājējsimbols
 • Izkaisītais simbols
 • Bonusa spēle “Mežonīgas svinības”
 • „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi izņemot izkasīto simbolu kombinācijas.
 • Izkaisītais simbols var atrasties jebkur uz ruļļiem.
 • Izkaisīto simbolu un bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Visas divsimt četrdesmit trīs izmaksas līnijas ir nepārtraukti aktīvas.
 • Likmes lielums katrā griezienā var būt līdz piecām monētām.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Izmaksu sasniegumu tabulas noteikumi

 • Izmaksu sasniegumu tabula ļauj sekot līdzi jūsu sasniegumiem izgaismojot simbolu kombinācijas, kuras jūs esat sasniedzis spēles laikā.
 • Kad esat laimējis kāda konkrēta simbola visas trīs kombinācijas, jūs informēs par sasniegumu un simbols tiks izdalīts ar platīnu izmaksu tabulā.
 • Sasniegumi tiek reģistrēti tikai parastā spēlē un „Mežonīgo svinību” bonusa spēles laikā.
 • Sasniegumi netiek reģistrēti ja laimējošā kombinācijā ir iesaistīts aizstājējsimbols.
 • Sasniegumi paliek reģistrēti izmaksu tabulā pat ja jūs esat pametis spēli.

Aizstājējsimbola noteikumi

The finer reels of life wild KazinoLatvija

 • Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.
 • Ja laimējošā kombinācijā ir iesaistīts aizstājējsimbols, tad laimests tiek divkāršots.
 • Kombinācijas tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas, taču to laimesti netiek divkāršoti.

Izkaisītā simbola noteikumi

The Finer Reels of Life Scatter KazinoLatvija

 • “Zvaigzne” ir izkaisītais simbols.
 • Ja uz ruļļiem attēloti divi vai vairāk izkaisītie simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 • Ja uz ruļļiem attēloti trīs vai vairāk izkaisītie simboli, tad tiek aktivizēta „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle.

Bonusa spēles „Mežonīgas svinības“ noteikumi

 • Bonusa spēle „Mežonīgas svinības” tiek aktivizēta pēc nejaušības principa pamata spēles laikā.
 • Līdz pat pieciem ruļļiem transformējas par aizstājējruļļiem.
 • Bonusa spēles „Mežonīgas svinības” laikā uz ruļļiem neparādās aizstājējsimbols un izkaisītais simbols.

Bonusa spēles „Bezmaksas griezieni” noteikumi

 • Trīs vai vairāk Izkaisītie simboli, kas galvenās spēles laikā parādās jebkur uz ruļļiem, uzsāk „Bezmaksas griezienu” bonusa spēli.
 • Katru reizi kad „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle tiek aktivizēta, tās tiek radīts uz aktivizācijas skaitītāja. Aktivizācijas skaitītājs tiek uzpildīts par vienu vienību katru reizi kad uz ruļļiem parādās trīs vai vairāk aizstājējsimboli un tiek aktivizēta „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle

The Finer Reels of Life Bezmaksas Griezieni sasniegumi KazinoLatvija

 • Var izvelēties vienu no četrām bonusa spēlēm:
  • Bonusa spēle „Kafija un šokolāde”:

The Finer reels of Life Coffee and Chocolate KazinoLatvija

  • Bonusa spēle „Kafija un šokolāde” ir pieejama no pirmās „Bezmaksas griezienu” bonusa spēles palaišanas.
  • Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni, kuru laikā visi laimesti tiek reizināti ar 5.
  • Bonusa spēles laikā var laimēt papildus bezmaksas griezienus, kuri tiks pieskaitīti pie atlikušo bezmaksas griezienu skaita. Papildus bezmaksas griezieni tiek pieskaitīti gadījumā ja uz ruļļiem parādās trīs vai vairāk izkaisītie simboli.
 • „Vīns un siers” bonusa spēle:

The Finer reels of Life Bonusa sple Wine and Cheese KazinoLatvijas

  • „Vīns un siers” bonusa spēle ir pieejama kad „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle tiks aktivizēta 5 reizes.
  • Bonusa spēles laikā var parādīties zelta simbols. Ja tās paradās uz trešā ruļļa, tad līdz pat 15, pēc nejaušības principa izvelētiem, simboliem pārvērtīsies par aizstājējsimboliem.

Jumanji kazinolatvija

  • Kombinācijām no zelta simboliem nav izmaksas.
  • Bonusa spēles laikā var laimēt papildus bezmaksas griezienus, kuri tiks pieskaitīti pie atlikušo bezmaksas griezienu skaita. Papildus bezmaksas griezieni tiek pieskaitīti gadījumā ja uz ruļļiem parādās trīs vai vairāk izkaisītie simboli
 • „Viskijs un cigāras” bonusa spēle:

The Finer reels of Life Whisky and Cigars KazinoLatvija

  • „Viskijs un cigāras” bonusa spēle ir pieejama kad „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle tiks aktivizēta 10 reizes.
  • Tiek pieskaitīti 20 bezmaksas griezieni, kuru laikā pēc jebkura laimesta, pēc nejaušības principa izvelētais simbols transformējas par aizstājējsimbolu, un laimesti no kombinācijām, kuros iesaistīts šīs aizstājējsimbols, tiek reizināti ar x2 vai x3. Ja vienlaicīgi transformējas divi simboli, tad laimesti tiks reizināti ar x4, x5 vai x6.
  • Bonusa spēles laika nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 • „Šampanietis un dimanti” bonusa spēle:

The Finer reels of Life Champagne and Diamonds KazinoLatvija

  • „Šampanietis un dimanti” bonusa spēle ir pieejama kad „Bezmaksas griezienu” bonusa spēle tiks aktivizēta 15 reizes
  • Tiek piešķirti 25 bezmaksas griezieni, kuru laikā simboli no laimējušajām kombinācijām pazūd pēc laimesta pieskaitīšanās, un to vietā izkrīt jaunie simboli.
  • Laimējušo kombināciju simboli turpinās pazust un to vietās kritīs jaunie simboli kamēr pēc jauno simbolu izkrišanas netiks veidota neviena laimējuša kombinācija.
  • Katru reizi kad laimējušās kombinācijas simboli pazūd un to vietā izkrīt jaunie simboli, laimesta reizinātājs palielinās par vienu vienību. Maksimālais reizinātājs ir x5.
  • The Finer reels of Life Diamonds reizinatajs KazinoLatvija
  • Reizinātājs atgriežas pie sākotnējas x1 vērtības, kad pēc jauno simbolu izkrišanas netiek veidota neviena laimējoša kombinācija.
  • Bezmaksas griezienu laika nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 • Bezmaksas griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmes līmeni un monētas vērtību, kā griezienā, kas aizsāka bezmaksas griezienus.

Izmaksu Noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 • Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, spiediet uz BET un lietojiet “COIN SIZE” izvēlni.
 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas likmi, spiediet uz BET un lietojiet “COINS” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi. Automātiskais vadības režīms:
 • Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties
  • Ruļļi griezīsies 10, 25, 50 vai 100 reizes pēc kārtas.
  • UNTIL STOP – ruļļi griezīsies kamēr neizbeigsies kredīts.
  • CUSTOM – papildus autorežīma iestātnes:
   • Spin settings – var izvēlēties cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies (līdz 500 reizēm).
   • Stop settings – ļauj izvēlēties kad ruļļiem apstāties:
    • 1) apstāties pēc uzstādīta griezienu skaita,
    • 2) apstāties ja laimests pārsniedz uzstādītu lielumu.

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.