Space Wars kazino spēļu automāts

Space Wars kazino spēļu automāts

Space Wars spēlēt bez maksas

 


100 BEZRISKA GRIEZIENI UZREIZ + LĪDZ €100 NAUDA!

Apmeklēt kazino

Space Wars kazino spēles dati

Ražotājs: Netent

Minimālā likme: 0.40 EUR

Maksimālā likme: 200 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 40

RTP: 96.98%

Bonusa spēle: Atkārtota grieziena bonusa funkcija

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Space Wars spēles noteikumi

„Space Wars“ ir piecu ruļļu, 40 fiksētu izmaksas līniju, un 400 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •   Aizstājējsimboli.
 •   Atkārtota grieziena bonusa funkcija.Svarīgi:
 •   Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 •   Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 40 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 10 monētām.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

Galvenajā spēlē un atkārtota grieziena laikā Aizstājējsimboli parādās uz 2. un 4. ruļļa un aizstāj jebkuru simbolu.


100 bezriska griezieni starburst spēļu automātā

Saņemt bonusu

Atkārtota grieziena bonusa funkcijas noteikumi

 1. Sākotnējie izmaksu līniju laimesti aktivizē vienu atkārtotu griezienu.
 2. Atkārtotā griezienā tiek izmantots cits ruļļu komplekts nekā sākotnējā griezienā.
 3. Kad atkārtotais grieziens tiek aktivizēts, Klonēšanas aparātā parādās laimējušais simbols, kas iekļauts izmaksu līniju laimestā. Simbols tiek klonēts, un klonētie simboli tiek izvietoti atkārtotu griezienu ruļļos.
 4. Atkārtotajā griezienā klonētais simbols uz ruļļiem parādās kā sagrupētais simbols.
 5. Atkārtoti griezieni tiek izspēlēti ar to pašu likmes līmeni un monētas vērtību, kā griezienā, kas aktivizēja atkārtotu griezienu.
 6. Laimesti no atkārtotā grieziena tiek pievienoti laimestiem no sākotnējām izmaksu līnijām.
 7. Kopējā laimesta logā norādīti visi laimesti no pirmā grieziena, kas pievienoti laimestiem no atkārtotajiem griezieniem.

Kazino spēles izmaksu noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 3. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 4. Laimesti no atkārtotā grieziena tiek pievienoti laimestiem no sākotnējām izmaksu līnijām.
 5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 • Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin.
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 • Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas un rindas,liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

 •  Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:
  o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc

kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

o Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:

 •  Jebkuralaimestagadījumā.
 •  Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 •  Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
 •  Ja jūsu kredīts palielinās par ……
 •  Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Kaizno spēles izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 •   Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 •   Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam nosimboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz otrā, trešā, ceturtā vai piektā ruļļa.Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos:

Kazino spēles izmaksu līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles