Shooting Stars Supernova kazino spēle

[table “7” not found /]

Shooting Stars Supernova kazino spēles dati

Ražotājs: Novomatic

Minimālā likme: 0.01 EUR

Maksimālā likme: 50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 10

RTP: 96.97%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, Hi Roller režīms, Supernova bonuss

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

Shooting Stars Supernova kazino spēles noteikumi

Shooting Stars Supernova ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Divu virzienu izmaksas
 • Hi Roller režīms
 • Aizstājējsimbols
 • Supernova bonus
 • Bonus spēle „Riska funkcija”

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas par jebkuriem saistītiem simboliem uz izmaksas līnijas.
 • Bonus spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 10 fiksētām izmaksas līnijām.
 • Monētas lielums var būt no 0,01 EUR līdz 0,50 EUR.
 • Līniju likme ir 10 monētas.
 • Hi Roller papildlikme ir 40 vai 90 monētas atkarībā no Hi Roller režīma iestatījumiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Hi Roller režīma noteikumi

hi roller poga KazinoLatvija       Standard Game poga KazinoLatvija

 • Sākotnēji ieejot spēlē, ir ieslēgts Standart Game režīms.
 • Starp režīmiem var pārslēgties izmantojot ikonas “High Roller” un “Standart Game”.
 • High Roller režīmā par papildus likmi var izvēlēties spēlēt SILVER vai GOLD līmenī.
 • Pārslēgšanās starp līmeņiem notiek ar bultu taustiņiem:

Silver poga KazinoLatvija

Gold poga KazinoLatvija

 • Izvēloties līmeni SILVER:
  • Kopējā grieziena likme ir 50 monētas.
  • Papildus aizstājējsimbolu grupas tiek pievienotas uz ruļļiem 2., 3.un 4.
 • Izvēloties līmeni GOLD:
  • Kopējā grieziena likme ir 100 monētas.
  • Papildus aizstājējsimbolu grupas tiek pievienotas uz visiem ruļļiem.

Aizstājējsimbolu noteikumi

Supernova Wild KazinoLatvija

 • Standart Game režīmā aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 2., 3.un 4.ruļļa.
 • Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu.
 • Pēc kombināciju izmaksas aizstājējsimbols izplešas pa visām ruļļa pozīcijām.
 • Tiek piešķirts atkārtots grieziens, kurā aizstājējsimboli paliek fiksēti savās pozīcijās.

Supernova bonus noteikumi

Supernova symbol KazinoLatvija

 • Supernova simboli var parādīties jebkur uz ruļļiem.
 • Pēc grieziena visi Supernova simboli uzsprāgst un pēc nejaušības principa pārvēršas visi par kādu vienu noteiktu simbolu.

Bonusa spēles “GAMBLE” (riska funkcija) noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:

 1. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 2. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 3. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.

 

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:

 • Klikšķiniet uz “Start”Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

 

Automātiskais vadības režīms:

 •  Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:

 •  Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.