Lord of the Ocean kazino spēle

[table “7” not found /]

Lord of the Ocean spēlēt bez maksas


Saņemt bonusu

Lord of the Ocean kazino spēles dati

Ražotājs: Novomatic

Minimālā likme: 0.01 EUR

Maksimālā likme: 50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 10

RTP: 95.1%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

Lord of the Ocean kazino spēles apraksts

Pamatspēle noris pa 5 ruļļiem un 10 izmaksas līnijām, kurās, virzienā no kreisās, jāveidojas pēc iespējas veiksmīgākām simbolu kombinācijām. Interesanti, ka spēles aizstājējsimbols, Neptūna rats ar zaļiem dārgakmeņiem,  vienlaicīgi ir arī izkaisītais simbols, kas, zināmā mērā, atvieglo arī spēles norisi jo, patecoties tam, ātrāk sākas bonusa spēles.

Tā piemēram, ja uz izmaksas līnjām izkrīt 3 vai varāk izkastīto/aizstājējsimbolu, spēlētājam tiek piešķrti 10 bezmaksas griezieni un, piedevām, kāds no parastajiem simboliem kļūst par īpašo simbolu un izplešas pa pozīcijām. Šīs papildspēles gaitā iespējams ne tikai palielināt laimestu, bet arī  laimēt vēl papildus bezmaksas griezienus. Tāpat, spēlē pieejama riska funcija, kuras laikā, uzminot aizklātas kārts krāsu, iespējams dubultot  savu laimestu, tomēr jāatceras, ka šajā spēlē ar laimestu var riskēt tikai līdz 5 reizēm un ar kokrētu izmaksas summu.

 

Lord of The Ocean kazino spēles noteikumi

Lord of the Ocean ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols-izkaisītais simbols
 • Bezmaksas griezienu” bonusa spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”Svarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 1-10 izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 5,00 EUR
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas

Aizstājējsimbolu- izkaisīto simbolu noteikumi

Lord of the Ocean wild kazinolatvija

 • Aizstājējsimbols-izkaisītais simbols aizvieto jebkuru simbolu.
 • Kombinācija no 3 vai vairāk aizstājējsimboliem-izkaisītajiem simboliem ir izkaisīto simbolu izmaksas.

Bonusa spēles „Bezmaksas griezieni” noteikumi

Lord of the Ocean wild kazinolatvija

 • Bonusa spēle Bezmaksa griezieni tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairākaizstājējsimboli- izkaisītie simboli.
 • Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā kāds no parastajiem simboliem pēc nejaušības principa kļūst par Speciālo simbolu.
 • Parādoties Speciālajam simbolam, tas izplešas pa visām ruļļa pozīcijām.
 • Speciālajiem simboliem, nav jāatrodas uz blakusesošiem ruļļiem, lai veidotos izmaksa uz jebkuras aktīvas izmaksas līnijas.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā aizstājējsimbols neaizvieto Speciālo simbolu.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā var iegūt papildus bezmaksasgriezienus.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēli spēlē ar to pašu likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu līniju un izkaisīto simbolu laimestiem.

Bonusa spēles “GAMBLE” noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:

 1. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 2. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 3. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.

 

Izmaksu Noteikumi

 

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:

     2. Lai izvēlētos līniju skaitu, lietojiet “Lines” izvēlni:

    3. Klikšķiniet uz “Start”.

    4. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:

 2. Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.