Legend of Loki kazino spēle

[table “7” not found /]

Legend of Loki spēlēt bez maksas

Legend of Loki kazino spēles dati

Ražotājs: iSoftBet

Minimālā likme: 0.20 EUR

Maksimālā likme: 200 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 20

RTP: 96.23%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, Aizstājējsimbolu krusa, Vētras brāzmas, Grēdoti atkārtoti griezieni

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Legend of Loki kazino spēles apraksts

 

Spēļu automātā pieejami 5 ruļļi un 20 fiksētas izmaksas līnijas, simboli izkārtojas režģī 5×3 un likme katrā līmenī ir 20 monētas. Bet, ja par papildspēlēm, tad uz tām šeit nav īpaši ilgi jāgaida un tās priecē ar savām plašajām iespējam, piemēram,ja uz izmaksas līnijām veiksmīgi sakrīt vismaz 3 Scatter simbolu, spēlētājam tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni, katra grieziena laikā kāds nejaušs simbols kļūst lipīgs un tiek nofiksēts konkrētā pozīcijā līdz pat spēles beigām.

Bet papildspēle “Aizstājējsimbolu krusa” sākas pēc nejaušības principa, jebkura grieziena sākumā, tad Loki zizlis pieskaras nejauši izvēlētiem simboliem un pārvērš tos par aizstājējsimboliem, kas paliek savās nemainīgās vietās līdz pat spēles beigām. Ja grieziena laikā neizveidojas veiksmīga kombinācija var sākties papildspēle “Vētras brāzma”, kuras laikā, nejaušā kombinācijā iesper zibens un pārvērš to vienādos simbolos. Ja vienādi simboli izkārtojušies viens zem otra kreisajā pusē tiek piešķirti grēdotie atkārtotie griezieni, kuru laikā var ne tikai palielināt laimestu, bet arī laimēt papildus atkārtotos griezienus.

Legend of Loki kazino spēles noteikumi

Legend of Loki  ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimboli
 • Izkaisītie simboli
 • Bezmaksas griezienu bonus spēle
 • Papildiespēja Aizstājējsimbolu krusa
 • Papildiespēja Vētras brāzmas
 • Papildiespēja Grēdoti atkārtotie griezieniSvarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums griezienā ir 20 monētas.
 • Monētas vērtība ir no 0.01 € līdz 10 €.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

legend of loki aizstajejsimbols kazinolatvija

 • Aistājējsimboli var aizstāt jebkurus simbolus, izņemot izkaisītos simbolus, laiizveidotu laimējušas kombinācijas.

Izkaisīto simbolu noteikumi

legend of loki izkaisitais simbols kazinolatvija

 • Izkaisītie simboli tiek izmaksāti jebkurā vietā uz spolēm atbilstoši izmaksu tabulai.

Bezmaksas griezienu bonus spēles noteikumi

legend of loki izkaisitais simbols kazinolatvija

3 vai vairāk izkaisītie simboli uzsāk “Bezmaksas griezienu” bonusa kārtu.Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.

Bezmaksas griezienu sākumā viens nejaušs simbols (izņemot aizstājējsimbolu un izkaisīto simbolu) kļūst “lipīgs” bezmaksas griezienu kārtā. Ikreiz, kad šis simbols parādās uz spolēm bezmaksas grieziena laikā, tas tiek fiksēts savā vietā, līdz ir izspēlēta bezmaksas griezienu kārta.

Piezīme: Bezmaksas griezienus nevar iedarbināt atkārtoti. Bezmaksas griezienu laikā iegūtie laimesti tiek pieskaitīti kopējam laimestam.

Papildiespējas Aizstājējsimbolu krusa noteikumi

legend of loki bonusgame kazinolatvija

Pēc nejaušības principa parastā grieziena sākumā Loki zizlis pieskarsies nejauši izvēlētām spoļu pozīcijām, pārvēršot tās par aizstājējsimboliem. Aizstājējsimboli paliek savā vietā līdz grieziena beigām un neatkarīgi no to pozīcijas tiek izspēlēti atbilstoši standarta spēles noteikumiem.

Papildiespējas Vētras brāzmas noteikumi

legend of loki bonus game kazinolatvija

 

Pēc nejaušības principa parasta grieziena beigās, kurā netika iegūti laimesti, zibensiespers nejauši izvēlētās spoļu pozīcijās, pārvēršot tās par parastu simbolu (vienādi simboli katrā mērķa pozīcijā) vai aizstājējsimbolu. Jebkuri iegūtie laimesti tiks piešķirti, kad vētra norims.

Papildiespējas Grēdoti atkārtotie griezieni noteikumi

legend of loki free spins kazinolatvja

Kad visa pirmā (malējā, kreisā) spole tiek aizpildīta ar vienādiem simboliem (izņemot izkaisītos un aizstājējsimbolus), ko neaizstāj aizstājējsimbols, tiek piešķirts atkārtotsgrieziens.

Atkārtotā grieziena laikā simboli pirmajā spolē paliek savās vietās.

Turklāt, ja atkārtotā grieziena laikā jebkur uz spolēm parādās pirmajai spolei identiski simboli vai aizstājējsimboli, tiek piešķirts vēl viens atkārtotais grieziens, fiksējot šos simbolus vai aizstājējsimbolus. Ja atkārtotā grieziena laikā ne uz vienas citas spolesneparādās pirmajai spolei identiski simboli vai aizstājējsimboli, atkārtotā(-o) grieziena(-u) laikā laimētā summa tiks pieskaitīta kopējam laimestam un atsāksies parastais spēles process.

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet izvēlni:

legend of loki vadiba kaiznolatvija

Klikšķiniet uz ikonas “GRIEZT” :

page5image182323968

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.