Legacy of Egypt spēļu automātu spēle

[table “7” not found /]

Legacy of Egypt spēlēt bez maksas

Legacy of Egypt spēļu automātu spēles dati

Ražotājs : PLAY’N GO

Minimālā likme: 0.30 EUR

Maksimālā likme: 90 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 30

RTP: 96.5%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu bonusa spēle un Dievu rats bonusa spēle

Gamble funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

 

Legacy of Egypt spēles noteikumi

 

Spēles norise

„Legacy of Egypt“ ir piecu ruļļu, 40 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols
 • Dievu Ratu bonus spēle

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Ja spēle tiek pārtraukta, visa spēles informācija un uzliktās likmes tiks saglabātas, kamēr jūs atkal atvērsiet spēli. Turpiniet spēli no pārtraukuma vietas.

Vispārējie noteikumi

 1. Spēle notiek uz 30 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Kopējais likmes lielums var būt no 0,30 € līdz 90,00 €.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Izmaksu Noteikumi

 

Lai palīdzētu izveidot laimesta kombinācijas, WILD simbols aizstāj jebkuru citu rata simbolu, izņemot SCATTER simbolus.

Trīs vai vairāk SCATTER simboli jebkurās pozīcijās uz ratiem aktivizēs spēli “Dievu rati”, kurā tiek griezts rats, lai noteiktu iegūto bezmaksas griezienu skaitu:

Sākotnēji spēlētāji var laimēt 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 vai 20 bezmaksas griezienus. Katra bezmaksas grieziena sākumā tiek piešķirts nejauši izvēlēts reizinātājs: 2x, 3x, 5x, 8x, vai 10x.

Divi vai vairāki WILD SCATTER simboli, kas iegūti bezmaksas griezienu laikā, piešķir Piramīdas griezienus – bezmaksas griezienu raundu, saglabājot reizinātāju, ar kādu tika spēlēts griezienā, kurš aktivizēja raundu:

Piramīdas griezienu skaitu nosaka Dievu rats, un šis skaits var būt 3, 4, 5, 6, 7 vai 8. Piramīdas griezienus var aktivizēt arī Piramīdas griezienu laikā.

Likmes tiek atlasītas, izmantojot likmju pogas. Lai mainīti likmi par vienu soli, noklikšķiniet uz plusa/mīnusa pogām. Lai sāktu spēli, noklikšķiniet uz GRIEZT. Kad rati apstājas, attēlotie simboli nosaka jūsu laimestu, ņemot vērā laimestu kombināciju tabulu.

Spēles vadība

 

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Likmes tiek atlasītas, izmantojot likmju pogas. Lai mainīti likmi par vienu soli, noklikšķiniet uz plusa/mīnusa pogām. Lai sāktu spēli, noklikšķiniet uz GRIEZT. Kad rati apstājas, attēlotie simboli nosaka jūsu laimestu, ņemot vērā laimestu kombināciju tabulu.

Likmes tiek atlasītas, izmantojot likmju pogas. Lai mainīti likmi par vienu soli, noklikšķiniet uz plusa/mīnusa pogām. Lai sāktu spēli, noklikšķiniet uz GRIEZT. Kad rati apstājas, attēlotie simboli nosaka jūsu laimestu, ņemot vērā laimestu kombināciju tabulu.

Darbības:

 1. Izmaksu saraksts – Aktivizē izmaksu saraksta displeju.
 2. Automātiskā spēle – Noklikšķiniet uz pogas AUTOMĀTISKĀ SPĒLE, lai ieslēgtu/izslēgtu automātiskās spēles iespēju. Automātiskās spēles režīmā secīgo spēles raundu skaits tiek noteikts automātiski, ņemot vērā jūsu pašreizējos likmju uzstādījumus. Automātiskās spēles režīms tiek automātiski izslēgts atkarībā no jūsu uzstādījumiem vai gadījumā, ja jūsu bilance nav pietiekama.
 1. Griezt – Griež ratu, lai sāktu spēli.
 2. Apturēt – Apstādina ratu ātrāk.

Nosacījums, lai saņemtu laimestu, ir griezt ruļļus līdz uz tiem attēlotie simboli veidotu laimīgās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimests atkarīgs no izveidotajām laimīgajām kombinācijām.

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.