Kazino spēļu automāts “Irish Pot Luck”

spēļu automāti lIrish pot Luck

Spēles nosaukums un veids: Irish Pot Luck Spēļu Automātu spēle
Ražotājs: NetEnt Product Services Ltd

Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme 0.20 EUR
Maksimālā likme 200.00 EUR


100 BEZRISKA GRIEZIENI UZREIZ + LĪDZ €100 NAUDA!

Apmeklēt kazino

“Irish Pot Luck” Spēles norise

„Irish Pot Luck“ ir piecu ruļļu, 20 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • “Multiplier” opcija
 • Aizstājējsimbols “Wild”
 • “Pot Luck” funkcija
 • Izkaisītais “Scatter” simbols un bezmaksas griezieni
 • “Jackpot” simbols un “Jackpot Wheel” funkcija

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

„Irish Pot Luck“ Izmaksu apraksts
Regulāro Izmaksu Apraksts

 • Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:
 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
 • Regulārās izmaksas parādītas izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas par līnijas 0.20 EUR.
 • Palielinot likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Izmaksas Līniju Apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijāmkreisās puses.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā monētu skaita reizinājuma ar jūsu izvēlēto monētu skaitu.
Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas.

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles