Hong Kong Tower

Hong Kong Tower Kazino Spele Kazino Latvija

Labākie kazino piedāvājumi

Kazino Piedāvājums 
Optibet€500 naudas atmaksaIzmēģinātApskats
11.lv50 bezriska griezieniIzmēģinātApskats
Betsafe€100 naudas atmaksaIzmēģinātApskats
Olybet€300 + 300 bezriska griezieniIzmēģinātApskats

Hong Kong Tower spēlēt bez maksas

SPĒLĒT UZ ĪSTU NAUDU

Hong Kong Tower kazino spēles dati

Ražotājs: ELK

Minimālā likme: 0.20 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 99

RTP: 96.3%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

Hong Kong Tower kaizno spēles noteikumi

Hong Kong Tower ir piecu ruļļu, 99 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Mystery simbols
 • “Wheels of the sky” bonus spēle

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 1. Spēle notiek uz 99 fiksētām izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums vienmēr ir 100 monētas.
 3. Monētas vērtība ir no 0.002 eur līdz 1 eur. Kopējā likme griezienā ir no 0.20eur līdz 100 eur.
 4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

“Mystery” simbolu noteikumi

Hong Kong Tower Wild Symbol Kazino Latvija

 1. Ja griezienā parādās “Mystery” simboli, tie grieziena beigās pārmainās parvienu no simboliem, kas ir redzami uz ekrāna.
 2. “Mystery” simbolu pārvēršanās nenotiek, ja pārvēršanās rezultātā nevarizveidoties jauna izmaksa.
 3. “Mystery” simbols var pārvērsties par Zilo Bonus simbolu. Šajā gadījumā Zilais Bonus simbols skaitās kā 5 parastie Bonus simboli. Un tiek uzsākta “Wheels of the sky” bonus spēle .

“Wheels of the sky” bonus spēles noteikumi

Hong Kong Tower Scatter Symbol Kazino Latvija

     1. Trīs vai vairāk Bonus simboli uzsāk “Wheels of the sky” bonusa spēli.
Hong Kong Tower In Jan Symbol Kazino Latvija

 1. Ja bonus spēli uzsāk 4 Bonus simboli – tiek piešķirta viena papildus “Dzīvība”.
 2. Ja bonus spēli uzsāk 5 Bonus simboli – tiek piešķirtas divas papildus“Dzīvības”.
 3. “Dzīvības” tiek izlietotas, ja bonus spēles laikā rats apstājas uz tukša(neizgaismota) lauka. “Dzīvība” ļauj turpināt Bonus spēli.
  Hong Kong Tower Wheels Kazino Spele Kazino Latvija
 4. Tiek griezts rats un tiek pēc nejaušības principa izmaksāts naudas laimests, kāds parādīts laukā uz kura apstājas rats. Šis lauks kļūst tukšs(neizgaismots).
  wheel Hong Kong Tower kazino spele Kazino Latvija
 5. Ja rats apstājas uz “Level Up”, spēle tiek turpināta uz nākošā – lielākuizmaksu rata.
 6. Bonus spēle beidzas, kad rats apstājas uz tukša (neizgaismota) lauka un nav atlikusi neviena “Dzīvība”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *