Gonzo’s Quest kazino spēle

[table “7” not found /]

Gonzo’s Quest spēlēt bez maksas

Gonzo’s Quest kazino spēles dati

Ražotājs : Netent

Minimālā likme: 0.20 EUR

Maksimālā likme: 50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 20

RTP: 96.1%

Bonusa spēle: Bezmaksas Griezieni, Lavīna

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

 

Gonzo’s Quest kazino spēles apraksts

Dodies Peru džungļu dzīlēs un atklāj Eldorādo apslēptās bagātības kazino spēlē “Gonzo’s Quest”! Spēļu automāts mūs aizved tālu Viduslaikos un aicina līdzi spāņu zelta meklētājam un jūrasbraucējam Gonzo, kurš atradis apslēptu bagātību karti un tagad dodas dziļi bīstamajos Dienvidāfrikas mūžamežos tos meklēt. Fonā skanot džungļu motīviem un komiskiem Gonzo uzmundrinājumiem un komentāriem, jūs nonāksiet mistikas apvītā, senatnīgā atmosfērā, maiju cilts ir kaut kur pavisam netālu, lietus mežu dzīlēs, un par to liecina biedējošs akmens mūris ar maiju ģīmetnēm. Atliek vien šo mūri nojaukt, veidojot veiksmīgas simbolu kombinācijas, un visi apslēptie dārgumi un Eldorādo noslēpumi ir jūsu.

Gonzo’s Quest kazino spēles noteikumi

„Gonzo’s Quest“ ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju, un 100 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Aizstājējsimbols
 • Bonusa režīms – ” Lavīna”.
 • Bonusa spēle „Bezmaksas kritieni”.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Gonzo’s Quest vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 20 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt līdz 5 monētām.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 • Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu, ieskaitot „Brīvo kritienu” simbolus.page2image1724566128
 • Aizstājējsimboli parādās tikai uz 2., 3. un 4. ruļļa.

Režīma ” Lavīna ” noteikumi

 • Simboli sakrīt kolonnās, nevis griežas.
 • Laimējusī izmaksas līnija aizsāks Lavīnu.
 • Simboli laimesta kombinācijās uzsprāgst un pazūd, atstājot vietu otrai simbolu Lavīnai, sniedzot lielāku laimestu iespēju.
 • Lavīnas turpinās, līdz vairs nav neviena laimesta.
 • Laimesta reizinātājs tiek palielināts ar katru jauno Lavīnu, līdz reizinātājs sasniedz maksimālo vērtību.
 • Reizinātāja maksimālā vērtība saglabājās arī nākamajās Lavīnās, līdz vairs nav neviena laimesta
 • Galvenajā spēlē maksimālais reizinātājs ir 5, bet Bezmaksas kritienos – 15.

page2image1724566416

Reizinātāji galvenajā spēlē ir šādi:

 •  Pirmā Lavīna
 • Otrā Lavīna
 • Trešā Lavīna
 • Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas

Bonusa spēles „Bezmaksas kritieni” noteikumi

page3image1736494912
 • Bezmaksas kritienu simboli var parādīties tikai uz 1., 2. un 3. ruļļa.
 • 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 Bezmaksas kritienu neatkarīgi no aktīvo izmaksas līniju skaita.
 • Bezmaksas kritienu simboliem jāparādās secīgi, sākot no pirmā ruļļa kreisajā pusē.
 • Bezmaksas kritieni tiek izspēlēti ar to pašu likmi, kā griezienā, kas aizsāka Bezmaksas kritienus.
 • Laimējusī izmaksas līnija Bezmaksas kritienu laikā aizsāks Lavīnu.
 • Maksimālais reizinātājs Bezmaksas kritienu laikā ir 15. Reizinātāji Bezmaksas kritienu spēlē ir šādi:
  •  Pirmā Lavīna – reizinātājs ir x3
  • Otrā Lavīna – reizinātājs ir x6
  • Trešā Lavīna – reizinātājs ir x9
  • Ceturtā un visas turpmākās Lavīnas – reizinātājs ir x15

   

 • Bezmaksas kritienu laikā var laimēt papildu Bezmaksas kritienus.
 • Kad Bezmaksas kritieni beigušies, spēle tiek atsākta no grieziena, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.
 • Kad Bezmaksas kritieni beigušies, kopējais laimests no Bezmaksas kritieniem tiek pieskaitīts tā grieziena laimestiem, kurā tika aktivizēti Bezmaksas kritieni.

Bezmaksas kritienu laikā 3 Bezmaksas kritienu simboli aktivizē 10 papildu Bezmaksas kritienus.

Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksaslīnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācijaneveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu:Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos
 6. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE”izvēlni.
 2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “BET LEVEL” izvēlni.
 3. Klikšķiniet uz ikonas Spin.Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.
 4. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas un rindas,liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

Automātiskais vadības režīms:

5. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēleties:
Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

 • Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
 • Jebkuralaimestagadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz …
 • Ja jūsu kredīts palielinās par …
 • Ja jūsu kredīts samazinās par …

 

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.