Golden Grimoire kazino spēle

Golden Grimoire kazino spēle

Golden Grimoire spēles dati

Golden Grimoire“ ir piecu ruļļu, 40 izmaksas līniju, un 20 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Noslēpumu simbols
 • Aizstājejsimbols (“Wild”)
 • Bezmaksas griezieni
 • Lipīga Noslēpumu simbola opcija

Ražotājs: Netent
Minimālā likme: 0.20 EUR
Maksimālā likme: 400 EUR
Ruļļu skaits: 5
Izmaksas līniju skaits: 40
RTP: 96.62%
Bonusa spēle: Noslēpumu Simbols, Bezmaksas griezienu bonusa spēle
Riska funkcija: nav
Aizstājējsimbols: ir

Golden Grimoire spēlēt bez maksas

Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Golden Grimoire kazino spēles noteikumi

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Noslēpumu simbola noteikumi

Golden Grimoire Noslepumu simbols Kazino Latvija
 • Noslēpumu simbols paradās uz 3, 4 un 5 ruļļa.
 • Kad viens vai vairāki Noslēpumu simboli paradās, viens no vidējiem, zemiem vai “Wild” simboliem tiks izvelēts pēc nejaušības principa, un visi Noslēpumu simboli tiks pārvērsti tajā simbola.
 • Ja pārvērstais Noslēpumu simbols sakrīt ar simbolu no tās pašas rindas galējo kreisās puses simbolu, tad visi simboli, kas starp tiem atrodas, tiks pārvērsti par tādu pašu simbolu.
 • Ja Noslēpumu simbols pārveidojas “Wild” simbola, tad visi simboli kas ir starp Noslēpumu simbolu un simbolu no tās pašas rindas galējo kreisās puses, tiks pārveidoti “Wild” simbolos, neskatoties uz simbolu kas ir uz pirmā ruļļa. 

Aizstājejsimbola (“Wild”) noteikumi 

Golden Grinmoire Wild Symbol Kazino Latvija
 • “Wild” simbols var paradīties tikai, kā Noslēpumu simbola pārvērtības rezultāts.
 • ”Wild” simbols aizvieto visus simbolus, izņemot “Scatter” un Noslēpumu simbolu.
 • Ja Noslēpumu simbols pārveidojas “Wild” simbola, tad visi simboli kas ir starp Noslēpumu simbolu un simbolu no tās pašas rindas galējo kreisās puses, tiks pārveidoti “Wild” simbolos, neskatoties uz simbolu kas ir uz pirmā ruļļa. 

Bezmaksas griezienu bonusa spēles noteikumi 

Golden Grimoire Scatter Symbol Kazino Latvija
 • 3 “Scatter” simboli paradoties uz 1, 3 un 5 ruļļa aktivizē 8 Bezmaksas griezienus.
 • “Scatter” simbols var paradīties jebkur uz 1,3 un 5 ruļļa.
 • Bezmaksas griezieni piedāvā Lipīgo Noslēpumu simbolu funkciju. 

Lipīgas Mistisko simbolu opcijas noteikumi

Golden Grimoire Noslepumu simbols Kazino Latvija
 • Lipīgie Noslēpumu simboli var parādītes tikai Bezmaksas griezienu laikā uz 2,3,4 un 5 ruļļa.
 • Lipīgie Noslēpumu simboli darbojās, kā Noslēpumu simboli.
 • Kad Lipīgais Noslēpumu simbols paradās uz ruļļa, tas tiek piefiksēts uz pozīcijas, līdz Bezmaksas griezienu beigām.
 • Lipīgais Noslēpumu simbols pārveidojas citos simbolos, katra grieziena laikā.
 • Lipīgais Noslēpumu simbols var pārveidoties jebkura no vidējiem, mazajiem simboliem, vai ari “Wild” simboliem. 
Synottip Kazino

100 BEZRISKA GRIEZIENUS

Apmeklēt kazino

Kazino spēļu automāta izmaksu noteikumi 

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. 
 • Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE” izvēlni.
 • Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.
 • Klikšķiniet uz ikonas Spin.
Golden Grimoire Spin Button Kazino Latvija

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:
  • Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.
  • Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt Automātisko režīmu:
   • Jebkura laimesta gadījumā. ▪ Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
   • Ja jūsu kredīts palielinās par ……
   • Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Saņem 5 € un 15% cashback naudas atmaksa

Apmeklēt kazino

Visas kazino spēles