Fairytale Legends: Red Riding Hood kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Fairytale Legends: Red Riding Hood spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

Fairytale Legends: Red Riding Hood kazino spēles dati

Ražotājs: Netent

Minimālā likme: 0.15 EUR

Maksimālā likme: 75 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 15

RTP: 96.70%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezienu bonusa spēle, Nitro mērītāja papildiespēja

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Fairytale Legends: Red Riding Hood spēles noteikumi

„ Fairytaile Legends: Red Riding Hood “ ir piecu ruļļu, 20 fiksētu izmaksas līniju, un 200 monētu spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimoli
 • 3 Nejaušās papildiespējas
 • 3 Bonusa iespējas

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas, izņemot par izkaisītajiem laimestiem.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Vispārējie noteikumi

1. Visas 20 izmaksas līnijas ir fiksētas.

2. Likmes lielums katrā līmenī ir 20 monētas. Ir desmit (1-10) spēles līmeņi (kopējā likme 20-200 monētas)

3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Aiztājējsimbolu noteikumi

Fairytaile Legends Red Riding Hood Aistajejsimbols Kazino Latvija

1. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.

2. Aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 2., 3.un 4.ruļļa.

3. Ja griezienā uz parādās 2 vai vairāk aizstājējsimboli, tiek piešķirts atkārtots grieziens, kurā aizstājējsimboli paliek pielīmēti savās pozīcijās.

 

Nejaušo papildiespēju noteikumi

1. Papildiespējas tiek aktivizētas pēc nejaušības principa pamata spēlē. 2. Ir iespējamas 3 Nejaušās papildiespējas:

a. “Fairy Magic Spin” – nejauša 5-9 simbolu grupa, ko veido viens no vidējās vērtības simboliem parādās uz ruļļiem vienā griezienā

Fairy Magic Spin Kazino Latvija

b. “Fairy Surprise” – var tikt aktivizēta pēc jebkura grieziena, kurā nav laimesta. Tiek nejauši izvēlēts viens no simboliem un visi mazākās vērtības simboli tiek pārvērsti par šo simbolu līdz veidojas laimējoša kombinācija.

Fairy Surprise Kazino Latvija

c. “Fairy Wild Spin” – 3 vai 4 papildus aizstājējsimboli parādās uz ruļļiem 2., 3.un 4. Pēc grieziena tiek piešķirts atkārtots grieziens ar pielīmētajiem aistājējsimboliem.

 

Bonusa iespēju noteikumi

Bonusa iespejas Kazino Latvija

1. Bonusa simboli var parādīties tikai uz1.,3.un 5.ruļļa.

2. 3 bonusa simboli uzsāk pēc nejaušības principa vienu no 3 bonusa iespējām:

a. Beware the Wolf Bonus

b. Free Spins

c. Coin Win

Beware the wolf bonus Kazino Latvija

3. Beware the Wolf Bonus .

a. Parādās bonusa spēles ekrāns ar galda spēli.

b. Spēlētājs pārvietojas pa laukumu gājienu skaitu ko nosaka griežot karuseli.

c. Nonākot uz “Coin Win”, tiek piešķirts naudas laimests – kopejā grieziena likme x attēlotais reizinātājs.

d. Nonākot uz “Double”, visi reizinātāji uz laukuma tiek dubultoti. Tas neattiecas uz jau iepriekš iegūtajiem naudas laimestiem.

e. Nonākot uz “Arrow”, spēlētājs pārvietojas bultas virzienā.

f. Nonākot uz “Jackpot Coin Win”, tiek piešķirts naudas laimests 100 x grieziena likme. Bonusa spēle beidzas.

g. Nonākot uz “Collect”, bonusa spēle beidzas.

Free Spins Kazino Latvija

4. Free Spins

a. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.

b. Bezmaksas griezienu laikā, ja griezienā uz ruļļiem parādās

c. 1 Bonusa simbols – tiek piešķirti 2 papildus bezmaksas griezieni,

d. 2 Bonusa simboli – tiek piešķirti 4 papildus bezmaksas griezieni,

e. 3 Bonusa simboli – tiek piešķirti 10 papildus bezmaksas griezieni.

f. Aizstājējsimboli bezmaksas griezienu laikā var parādīties uz visiem ruļļiem.

g. Ir iespējams iegūt atkārtoto griezienu ar pielīmētajiem aizstājējsimboliem.

h. Atkārtotā grieziena laikā Bonusa simboli nevar parādīties.

Coin Win Kazino Latvija

5. Coin Win a. Tiek piešķirts naudas laimests – 15 x grieziena likme.

 

Spēļu automāta izmaksu noteikumi

1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.

2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.

3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.

4. Lai pārvērstu monētas kredītos, izmantojiet sekojošo formulu: Monētu skaits x monētas vērtība = daudzums kredītos

5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “COIN VALUE” izvēlni.

2. Lai izvēlētos monētu likmi, lietojiet “LEVEL” izvēlni.

3. Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Spin Kazino Latvija

Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

4. Klikšķinot uz ikonas MAX BET, aktivizējas visas izmaksas līnijas, liekot uz tām maksimālo monētu skaitu ar jūsu izvēlēto monētas vērtību un tiek iegriezti ruļļi.

 

Kazino Spēles automātiskais vadības režīms:

5. Nospiežot AUTOPLAY ikonu, jūs varat izvēlēties:

o Sadaļa Number of rounds (Griezienu skaits). Izvēlies, cik reizes pēc kārtas ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā.

o Sadaļa Stop autoplay (Grieziena Apturēšanas Iestatījumi). Jūs varat izvēlēties vienu no iespējam, kad apturēt automātisko režīmu:

 • Jebkura laimesta gadījumā.
 • Ja tiek iegūti Bezmaksas griezieni.
 • Ja kādā griezienā laimests pārsniedz……..
 • Ja jūsu kredīts palielinās par ……
 • Ja jūsu kredīts samazinās par ……

Spēļu automāta izmaksu apraksts

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Izmaksas parādītas attēlos.

Red Riding Hood Izmaksu Tabula Kazino Latvija

Red Riding Hood Izmaksu Tabula 2 Kazino Latvija

 

Izmaksas līniju apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām. Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Red Riding Hood izmaksu liniju tabula Kazino Latvija

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.