Esqueleto Explosivo kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Esqueleto Explosivo spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

Esqueleto Explosivo kazino spēles dati

Ražotājs: Thunderkick

Minimālā likme: 0.10 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 17

RTP: 97.60%

Bonusa spēle: Mucho reizinātāja papildiespēja

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Esqueleto Explosivo kazino spēles noteikumi

„Esqueleto explosivo“ ir piecu ruļļu, 17 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

  • Izkrītošie simboli
  • Aizstājējsimboli
  • Mucho reizinātāja papildiespēja

Svarīgi:

  • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
  • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
  • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

1. Visas 17 izmaksas līnijas ir fiksētas.
2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur, 3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.
3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Izkrītošo simbolu noteikumi.

Esqueleto Explosivo Simbolu noteikumi Kazino Latvija

1. Ja sākotnējais grieziens veido izmaksu(-sas) uz kādas no izmaksu līnijas(- jām), pēc izmaksas izmaksā iesaistītie simboli pazūd. To vietā izkrīt jauni simboli.
2. Tas turpinās tik ilgi līdz no jauna izkritušie simboli vairs neveido laimējošu kombināciju.

 

Aiztājējsimbolu noteikumi.

Esqueleto Explosivo Aizstajejsimbols Kazino Latvija

1. Aizstājējsimboli var parādīties jebkur uz ruļļiem.
2. Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.
3. Pēc izmaksas aizstājejsimbols uzsprāgst, kopa ar sevi uzspridzinot visus blakus novietotos simbolus. Uzsprāgušo simbolu vieta izkrīt jauni simboli.

 

Mucho reizinātāja noteikumi.

Esqueleto Explosivo Mucho Reizinatajs Kazino Latvija

1. Mucho reizinātājs ir izmaksu reizinātājs.
2. Visas izmaksas tiek reizinātas ar Mucho reizinātāja vērtību.
3. Par katru laimestu un/vai par katru griezienu, kura paradās aizstajējsimbols, reizinātājs pieaug par vienu līmeni. 4. Maksimālais Mucho reizinātāja līmenis ir x32.
5. Sasniedzot maksimālo līmeni, visas turpmākas izmaksas būs ar reizinātāju x32.
6. Kad pēc simbolu izkrišanas vairs nav nevienas izmaksas vai uz ekrāna nav aizstajējsimbols, Mucho reizinātajs nokrīt uz x1.

 

Kazino spēles izmaksu noteikumi

1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas. 2. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus. 3. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.
4. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

 

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi: Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas

Esqueleto Explosivo Likmes Ikona Kazino Latvija

Parādīsies likmju izvēles ekrāns:

Esqueleto Explosivo Likmju Izveles Ekrans Kazino Latvija

Izvēlieties spēles likmi.

Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Esqueleto Explosivo Spin Kazino Latvija

Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.

Spiediet uz START AUTO PLAY ikonu:

Esqueleto Explosivo Start Autoplay

Automātiskais vadības režīms

Spiediet AUTOPLAY ikonu:

Esqueleto Explosivo Autospin Kazino Latvija

Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns:

Esqueleto Explosivo Autospin Amount Kazino Latvija

Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.