BOOK OF RA DELUXE spēļu automāts

Optibet kazinoNaudas zaudējuma atmaksa līdz €100
papildus 50 bezmaksas griezieni
Saņemt bonusu
11.lv kazino100 bezriska griezieni Starburst spēļu automātāSaņemt bonusu
Laimz kazinoNaudas atmaksa līdz 200€ +200 Win spinsSaņemt bonusu

Book of Ra Deluxe spēlēt bez maksas

Book fo Ra Deluxe ir Latvijas hits azartspeļu industrijā. Nu jau desmitiem gadu šī spēle neatstāj topa pozīcijas latvijas spēlētāju vidū. Kazinolatvija.lv piedāvā iepazīties ar spēles aprakstu un noteikumiem, kā arī izmēģināt slaveno Book of Ra Deluxe bez maksas.

Book of Ra Deluxe spēļu automātu spēle

Ražotājs : NOVOMATIC

Minimālā likme: 0.01 EUR

Maksimālā likme: 50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 10

RTP: 95.1%

Bonusa spēle:

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

Book of Ra Deluxe spēles noteikumi

Spēles norise

„ Book of Ra Deluxe “ ir piecu ruļļu, 10 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols-izkaisītais simbols
 • “Bezmaksas griezienu”  bonusa spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.

Vispārējie noteikumi Book of Ra Deluxe

 1. Spēle notiek uz 1-10 izmaksas līnijām
 2. Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 5,00 EUR.

Aizstājējsimbolu – izkaisīto simbolu noteikumi

 1. Book of Ra Deluxe aizstājējsimbols-izkaisītais simbols aizvieto jebkuru simbolu.
 2. Kombinācija tikai no  3 vai vairāk aizstājējsimboliem-izkaisītajiem simboliem ir izkaisīto simbolu izmaksas.

Book of Ra Deluxeonusa spēles „Bezmaksas griezieni” noteikumi

 Book of Ra Deluxe grāmata

 1. Book of Ra Deluxe bonusa spēle “Bezmaksa griezieni” tiek aktivizēta, kad parādās 3 vai vairāk aizstājējsimboli- izkaisītie simboli.
 2. Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 3. „Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laikā kāds no parastajiem simboliem pēc nejaušības principa kļūst par Speciālo simbolu.
 4. Parādoties Speciālajam simbolam, tas izplešas pa visām ruļļa pozīcijām.
 5. Speciālajiem simboliem, nav jāatrodas uz blakusesošiem ruļļiem, lai veidotos izmaksa uz jebkuras aktīvas izmaksas līnijas.
 6. „Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laikā aizstājējsimbols neaizvieto Speciālo simbolu.
 7. “Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laikā var iegūt papildus bezmaksas griezienus.
 8. „Bezmaksas griezienu” bonusa spēli spēlē ar to pašu likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 9. “Bezmaksas griezienu” bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu līniju un izkaisīto simbolu laimestiem.

Bonusa spēles “GAMBLE” noteikumi

Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE:

 1. Izvēlieties kārts KRĀSU.
 2. Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
 3. Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:

 1. Ar laimestu var riskēt līdz 5 reizēm.
 2. Maksimālā summa ar kuru var riskēt ir (500 x grieziena likme).
 3. “GAMBLE ” nav pieejama summām lielākām par (500 x grieziena likme),  kā arī spēlējot Automātiskajā režīmā.

Izmaksu Noteikumi

 1. Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 2. Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 3. Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 4. Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 5. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 1. Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “Bet/Line” izvēlni:

likmes lieluma izvēle

     2. Lai izvēlētos līniju skaitu, lietojiet “Lines” izvēlni:

līniju skaita izvēlne

    3. Klikšķiniet uz “Start”.

    4. Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 1. Nospiežot “Autoplay” ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:

 2. Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot “Stop” ikonu:

Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)].

Nosacījums, lai vinnētu ir jāgriež ruļļi līdz uz tiem redzamie simboli veidotu laimējošās kombinācijas uz aktīvajām izmaksas līnijām. Laimesta lielums ir atkarīgs no izveidotajām laimejošām kombinācijām.

Izmaksu tabulā katras kombinācijas laimests ir norādīts skaitļos. Lai iegūtu vinnesta summu tabulā uzrādītais skaitlis jāreizina ar likmes summu uz izmaksas līnijas.
Laimēto monētu daudzums atkarīgs no izvelētas likmes summas. Laimēto monētu skaitu aprēķina, reizinot kopējo laimēto monētu skaitu ar iepriekš izvēlēto likmes vērtību.

Izmaksu apraksts

Izmaksu tabula Book of Ra Deluxe

Lai parastie simboli veidotu laimējošo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt blakus uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimejošas kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam no laimejošas kombinācijas simboliem jābūt attēlotam uz kreisā malējā ruļļa. Simbolu kombinācijas neveidojas, ja pirmais simbols ir uz kāda no parējiem ruļļiem.

 Izmaksas parādītas izmaksu attēlos. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās līniju izmaksas:

Aizstājējsimbolu – izkaisīto simbolu izmaksu apraksts

Book of Ra grāmatas simbols

Uz ruļļiem jābūt attēlotiem trīs vai vairāk aizstājējsimboliem – izkaisītajiem simboliem. Izmaksas parādītas par līnijas likmi 0.01 EUR. Palielinot līnijas likmi, proporcionāli palielinās izmaksas.

Izmaksu Līniju Apraksts

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām.
Laimēto kredītu skaits atkarīgs no kopējā laimēto kredītu skaita reizinājumu  ar jūsu izvēlētas likmes lieluma.

Līnijas, kas redzamas attēlā, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Book of Ra Deluxe izmaksas linijas

Visas kazino spēles

Leave a Reply

Your email address will not be published.