Blue Heart kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Blue Heart spēlēt bez maksas

Blue Heart kazino spēļu automātu spēles dati

Ražotājs : EGT

Minimālā likme: 0.01 EUR

Maksimālā likme: 50 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 100

RTP: 96.3%

Bonusa spēle: Bezmaksas Griezieni, Jackpot kārtis

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

 

Blue Heart kazino spēles apraksts

Kazino spēle Blue Heart noris uz pieciem ruļļiem uz 100 izmaksas līnijām. Uz izmaksas līnijas jāsakrīt no 3-5 vienādiem simboliem un tiem pa vidu nedrīkst atrasties neviens cits simbols, izņemot aizstājējsimbolu, kas šajā spēlē ir zila dimanta attēls. Laimesta lielums ir atkarīgs no tā, kādi vienādi simboli uz laimestu līnijas ir sakrituši, kā ierasts – kāršu simboli nesīs salīdzinoši mazāku laimestu, bet ja laimestu līnijā ir sakrituši vienādi dāmas, kunga, kā arī – krāsainu dārgakmeņu simboli, tad laimests būs nesalīdzināmi lielāks.

Ja uz 2., 3 vai 4. laimestu joslas ir sakrituši vairāki  izkaisītie simboli, kas šajā spēlē ir izsoļu nama attēli, spēlētājs laimē 10 bezmaksas griezienus. Kas neriskē, tas nevinnē un to jebkurā brīdī droši var darīt, spēles joslas apakšējā daļā, spiežot pogu “Gamble”, šajā kazino spēlē ar laimestu var riskēt līdz pat 4 reizēm. Riska spēles noteitkumi ir vienkārši – no vairākām aizklātām kārtīm jāuzmin nejaušas kārts krāsa, ja izvēlētās kārts krāsa uzminēta pareizi, laimests tiek dubultots.

Blue Heart kazino spēles noteikumi

Blue Heart ir piecu ruļļu, 100 izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Izkaisītais simbols
 • Aizstājējsimbols
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”
 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis”.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 1-100 izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 0,50 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Izkaisītā simbola noteikumi

 • Izkaisītie simboli var parādīties tikai uz 2.,3.un 4.ruļļa.
 • Ja uz ruļļiem attēloti trīs vai vairāki simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 • Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.
 • Izkaisītie laimesti tiek aprēķināti, reizinot izkaisīto simbolu kombinācijas izmaksu ar kopējo likmes vērtību.
 • Izkaisīto simbolu laimesti tiek pieskaitīti parastajiem laimestiem. Gadījumā, ja tiek uzgriezts gan izkaisītais, gan parastais laimests, jūs saņemat laimestu par abiem, jo izkaisītajam simbolam nav jāatrodas uz secīgiem ruļļiem, lai iegūtulaimestu.

Aizstājējsimbolu noteikumi

 • Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.
 • Aizstājējsimboli uz ruļļiem parādās grupās.
 • Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

Bonusa spēles Bezmaksas griezieni noteikumi

page2image1814830016page2image1814791456page2image1814903104

 • Bonusa spēle Bezmaksa griezieni tiek aktivizēta, kad parādās 3 izkaisītiesimboli.
 • Tiek piešķirti 10 bezmaksas griezieni.
 • Bonusa spēlē Bezmaksa griezieni tiek lietoti ruļļi ar savādāku simbolu izkārtojumu kā parastajā spēlē.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laikā var iegūt papildus bezmaksasgriezienus.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēli spēlē ar to pašu likmi kā griezienā, kas aizsāka bonusa spēli.
 • Bezmaksas griezienu bonusa spēles laimesti tiek pievienoti izmaksu līniju un izkaisīto simbolu laimestiem.

Bonusa spēles Riska funkcija noteikumi

  • Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE .page3image1784507728
  • Riskēt var ar summu, kas nav lielāka par 35x kopējā grieziena likmes
  • Izvēlieties kārts KRĀSU.
  • Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
  • Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:page3image1784508080

 

 • Ar laimestu var riskēt līdz pat 4 reizēm.

Bonusa spēles “Jackpot kārtis” noteikumi

 • Pēc jebkura grieziena pēc nejaušības principa var tikt uzsākta bonusa spēle “Jackpot kārtis”.
 • Spēlētājam tiek piedāvātas 12 aizklātas kārtis.
 • Klikšķinot uz kārtīm, tās tiek atvērtas.
 • Spēle beidzas, kad tiek atklātas 3 vienādas masts kārtis.

 

page4image1814666304

 • Spēlētājs iegūst atklātajai kāršu mastij atbilstošu džekpotu.
 • Ar džekpot laimestu nevar spēlēt bonusa spēli “Riska funkcija”.
 • Džekpotu vērtības parādītas ekrāna augšdaļā:

  page4image1741337104

 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis” ir progresīvie džekpoti, kas nozīmē, ka no katras spēles likmes 1% tiek pieskaitītā džekpotu uzkrājumam vienādās 0.25% proporcijās katram džekpotam.

Izmaksu Noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “MONĒTAS”izvēlni:

page5image1814695696

 • Lai izvēlētos līniju skaitu, klikšķiniet uz līniju izvēlni pa kreisi no ruļļiem.
 • Klikšķiniet uz kādas no ikonām “GRIEZT”. Uz ikonām parādīta kopējā grieziena likme.” GRIEZT” ikonas atbilst 1, 2, 3, 4 vai 5 monētu likmei uzkatru izmaksas līniju:page5image1783183872
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot AUTOSPĒLE ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:page5image1783184160
 • Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot APTURĒT GRIEZIENUS ikonu:page5image1783184448

Visas kazino spēles

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.