Babushkas kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

Babushkas spēlēt bez maksas

Saņemt bonusu

Babushkas kazino spēles dati

Ražotājs: Thunderkick

Minimālā likme: 0.10 EUR

Maksimālā likme: 100 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 17

RTP: 95.80%

Bonusa spēle: Simbolu uzlabošanas papildunkcija, Wipe papildiespēja

Riska funkcija: nav

Aizstājējsimbols: ir

Esqueleto Explosivo kazino spēles noteikumi

„Babushkas“ ir piecu ruļļu, 17 fiksētu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 •  Simbolu uzlabošanas papildunkcija
 • Aizstājējsimboli ar 3 papildiespējām
 • “Wipe” papildiespējaSvarīgi:
 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 1. Visas 17 izmaksas līnijas ir fiksētas.
 2. Likmes lielums var būt 0.10eur, 0.20eur, 0.50 eur, 1.00eur, 1.50eur, 2.00eur, 3.00eur, 5.00eur, 7.50eur, 10.00eur, 20.00eur, 50.00 eur, 75.00eur vai 100.00eur.
 3. Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Simbolu uzlabošanas papildunkcijas noteikumi.

Babushkas symbol imrovement Kazino Latvija

 1. Ja sākotnējais grieziens veido izmaksu(-sas) uz kādas no izmaksu līnijas(-jām), pēc izmaksas izmaksā iesaistītie simboli var tikt uzlaboti par augstākas vērtības simboliem.
 2. Uzlabošana notiek, ja uzlabotie simboli var tikt izmantoti garākas vai jaunas izmaksas līnijas veidošanai.
 3. Uzlabošana notiek pa soļiem – katru reizi par vienu pakāpi.
 4. Tas turpinās tik ilgi līdz simbolu uzlabošana vairs nevar izveidot garākas vaijaunas izmaksas līnijas.

Aiztājējsimbolu ar 3 papildiespējam noteikumi.

Babushkas Aizstajejsimbols Kazino Latvija

 • Aizstājējsimboli var parādīties tikai uz 3.ruļļa.
 • Aizstājējsimboli aizvieto jebkuru simbolu.

Babushkas Azistajejsimbols Zvaigzne Kazino Latvija

 • Pēc izmaksas aizstājejsimbols iegriežas. Ja aizstājejsimbolam apstājoties uz tā redzama zvaigzne, tiek pēc nejaušības principa uzsākta viena no 3papildiespējām:

Babushkas Biedejosie Laci Kazino Latvija

  • Biedējošie lāči. Atkarībā no lāča lieluma, visi zemākās vērtības simboli uz ekrāna tiks uzlaboti par vienu pakāpi 1, 2 vai 3 reizes.
  • Babushkas Lacis Kazino Latvija
  • b. Jaukais lācis. Visi simboli uz ekrāna tiek uzlaboti par vienu pakāpi.

   Babushkas music bear Kazino Latvija

  • Dejojošais lācis. Tiek piešķirti 7 bezmaksas griezieni. Bezmaksasgriezienu laikā uz 3.ruļļa garantēti parādīsies aizstājējsimbols.

    

“Wipe” papildiespējas noteikumi.

Babushkas Wipe Kazino Latvija

 1. Ja pēc uzlabošanas visi simboli ir kļuvuši vienādi, tiek piešķirta “Wipe” papildiespēja.
 2. Visi simboli tiek uzlaboti vēl par vienu pakāpi.
 3. Ja pēc uzlabošanas visi simboli ir kļuvuši par Labākajiem izmaksu simboliem , tie tiek uzlaboti par spoka papildsimboliem un tiekpiešķirta bonus aizmaksa. Attēlā parādīta izmaksa ar likmi 1 eur.

Babushkas Labakais Izmaksu Simbols Kazino Latvija

Mainotspēles likmi, izmaksasa mainās proporcionāli:

Babushkas Spoka Papildsimbols Kazino Latvija

Kazino spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

Lai paaugstinātu vai pazeminātu spēles likmi, spiediet uz likmes ikonas:

Babushkas Moneta Kazino Latvija

Parādīsies likmju izvēles ekrāns:

Esqueleto Explosivo Likmju Izveles Ekrans Kazino Latvija

Izvēlieties spēles likmi. Klikšķiniet uz ikonas Spin.

Esqueleto Explosivo Spin Kazino Latvija

Tiek uzsākta spēle ar jūsu izvēlēto likmi.

Spēles automātiskais vadības režīms:

Spiediet AUTOPLAY ikonu

Esqueleto Explosivo Autospin Kazino Latvija

Parādīsies automātiskās spēļu izvēles ekrāns:

Babushkas Autoplay Spin Number Kazino Latvija

Izvēlēties spēļu skaitu, kādu gribat spēlēt.

Babushkas slot izmaksu apraksts

Regulāro Izmaksu Apraksts:

Lai parastie simboli veidotu laimīgo kombināciju, jāsakrīt sekojošiem apstākļiem:

 • Simboliem jābūt līdzās uz aktīvas izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi. Vismaz vienam nosimboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa.

  Regulārās Izmaksas parādītas Izmaksu attēlos (ar spēles likmi 1.00 eur). Mainotspēles likmi, izmaksas izmaksu tabula mainās proporcionāli.

Babushkas Izmaksu Tabula Kazino Latvija

Babushkas izmaksu Tabula 2 Kazino Latvija

 

Babushka slot izmaksas līniju apraksts.

Laimests tiek izmaksāts tikai par laimīgajām kombinācijām uz aktīvajām izmaksas līnijām kreisās puses.
Līnijas, kas redzamas attēlos, parāda iespējamās izmaksas līniju formas:

Babushkas Izmaksu Liniju Tabula Kazino Latvija

 

 

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.