30 Spicy Fruits kazino spēļu automāts

[table “7” not found /]

30 Spicy Fruits spēlēt bez maksas

30 Spicy Fruits kazino spēles dati

Ražotājs : EGT

Minimālā likme: 0.30 EUR

Maksimālā likme: 30 EUR

Ruļļu skaits: 5

Izmaksas līniju skaits: 30

RTP: 95.00%

Bonusa spēle: Bezmaksas griezieni, Jackpot kārtis

Riska funkcija: ir

Aizstājējsimbols: ir

 

30 Spicy Fruits kazino spēles apraksts

Spēle noris pa 5 ruļļiem un 30 fiksētām izmaksas līnijām un simbolus jau pazīstam no klasiskās spēles versijas, kas pieejama jebkurā kazino – laimīgais septītnieks, citrons, plūme, apelsīns, ķirsis, bārs un naudas maiss, tikai šis spēļu automāts piedāvā plašāku izmaksas līniju klāstu un neiztrūkstošās papildspēles un bonusus.

Piemēram, ja uz izmaksas līnijas izkrīt trīs vai vairāk naudas maisa simbolu, tiek  laimēti bezmaksas griezieni, kuru skaits atkarīgs no tā, cik naudas maisu simbolu sakrituši uz izmaksas līnijām, tā, bonusa spēles gaitā iespējams saņemt rekordlielu bezmaksas griezienu skaitu, no 7 līdz pat 30 bezmaksas griezieniem. Tāpat, pēc nejaušības principa, spēlētājam tiek piedāvāta iespēja piedalīties bonusa spēlē “Jackpot kārtis” un jebkurā brīdī savu laimestu var dubultot, piedaloties riska spēlē.

30 Spicy Fruits kazino spēles noteikumi

30 Spicy Fruits ir piecu ruļļu, 30 fiksetu izmaksas līniju spēļu automāts, kurā ir šādas iespējas:

 • Aizstājējsimbols
 • Izkaisītais simbols
 • Bezmaksas griezienu Bonus spēle
 • Bonusa spēle „Riska funkcija”
 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis”.

Svarīgi:

 • Laimests tiek izmaksāts tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Laimīgās kombinācijas veidojas no kreisās uz labo pusi.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līniju laimestiem.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Vispārējie noteikumi

 • Spēle notiek uz 30 fiksētām izmaksas līnijām
 • Likmes lielums uz katru izmaksas līniju var būt no 0,01 EUR līdz 1 EUR.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Aizstājējsimbolu noteikumi

30 spicy fruits aizstajejsimbols kazinolatvija

 • Aizstājējsimbols aizvieto jebkuru simbolu, izņemot izkaisīto simbolu.
 • Aizstājējsimboli uz ruļļiem parādās aizstājējsimbolu grupās.
 • Kombinācijām tikai no aizstājējsimboliem ir izmaksas.

Izkaisītā simbola noteikumi

30 spicy fruits izkaisitais simbols kazinolatvija

 • Izkaisītie simboli var parādīties tikai uz ruļļiem 2., 3.un 4.
 • Izkaisītie simboli uz ruļļiem parādās grupās.
 • Ja uz ruļļiem attēloti 7 vai vairāk simboli, tie veido laimīgo izkaisīto simbolu kombināciju.
 • Netiek aizstāts ar aizstājējsimbolu.

Bezmaksas griezienu bonus spēles noteikumi

30 spicy fruits izkaisitais simbols kazinolatvija

 • 7 vai vairāk izkaisītie simboli uzsāk Bezmaksas griezienu Bonus spēli.
 • Piešķirto bezmaksas griezienu (FREE SPINS) skaits, atkarībā no izkaisīto simbolu skaita (Number of symbols) parādīts attēlā:

 

 • Bonus spēles laika nevar iegūt papildus bezmaksas griezienus.

Bonusa spēles Riska funkcija noteikumi

  • Lai riskētu ar laimestu, spiediet uz GAMBLE .page3image1784507728
  • Riskēt var ar summu, kas nav lielāka par 35x kopējā grieziena likmes
  • Izvēlieties kārts KRĀSU.
  • Ja KRĀSAS izvēle ir pareiza, laimests tiek DIVKĀRŠOTS (X2).
  • Lai pārtrauktu minēt un paņemtu laimestu spiediet uz COLLECT:page3image1784508080

 

 • Ar laimestu var riskēt līdz pat 4 reizēm.

Bonusa spēles “Jackpot kārtis” noteikumi

 • Pēc jebkura grieziena pēc nejaušības principa var tikt uzsākta bonusa spēle “Jackpot kārtis”.
 • Spēlētājam tiek piedāvātas 12 aizklātas kārtis.
 • Klikšķinot uz kārtīm, tās tiek atvērtas.
 • Spēle beidzas, kad tiek atklātas 3 vienādas masts kārtis.

 

page4image1814666304

 • Spēlētājs iegūst atklātajai kāršu mastij atbilstošu džekpotu.
 • Ar džekpot laimestu nevar spēlēt bonusa spēli “Riska funkcija”.
 • Džekpotu vērtības parādītas ekrāna augšdaļā:

  page4image1741337104

 • Bonusa spēle “Jackpot kārtis” ir progresīvie džekpoti, kas nozīmē, ka no katras spēles likmes 1% tiek pieskaitītā džekpotu uzkrājumam vienādās 0.25% proporcijās katram džekpotam.

Izmaksu Noteikumi

 • Jums tiek izmaksāts laimests tikai par lielāko laimīgo kombināciju no katras aktīvās izmaksas līnijas.
 • Bonusa spēles laimesti tiek pieskaitīti izmaksas līnijas laimestiem.
 • Lai veidotos regulārās laimīgās kombinācijas, simboliem uz aktīvas izmaksas līnijas jāatrodas blakus.
 • Regulārās laimīgās kombinācijas tiek veidotas no kreisās uz labo pusi. Vismazvienam no simboliem jābūt attēlotam uz pirmā ruļļa. Simbolu kombinācija neveidojas, ja tā sākas no otrā ruļļa.
 • Nepareiza darbība atceļ visas spēles un izmaksas.

Spēles vadība

Lai spēlētu, rīkojieties šādi:

 • Lai paaugstinātu vai pazeminātu monētas vērtību, lietojiet “MONĒTAS”izvēlni:

page5image1814695696

 • Lai izvēlētos līniju skaitu, klikšķiniet uz līniju izvēlni pa kreisi no ruļļiem.
 • Klikšķiniet uz kādas no ikonām “GRIEZT”. Uz ikonām parādīta kopējā grieziena likme.” GRIEZT” ikonas atbilst 1, 2, 3, 4 vai 5 monētu likmei uzkatru izmaksas līniju:page5image1783183872
 • Ruļļi sāk griezties ar jūsu izvēlēto likmi.

Automātiskais vadības režīms:

 • Nospiežot AUTOSPĒLE ruļļi griezīsies Automātiskajā režīmā ar jūsu izvēlēto likmi:page5image1783184160
 • Apturēt Automātisko režīmu var nospiežot APTURĒT GRIEZIENUS ikonu:page5image1783184448

Visas kazino spēles

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.